தேடல்!

புதுப்புதுக் கடவுள்களை மானாவாரியாய் உற்பத்தி செய்து, மனிதர்களை அக்கடவுள்களின் ‘கொத்தடிமைகள்’ ஆக்கினார்கள் மதவாதிகள்!

Dec 27, 2015

இப்படியும் மனிதர்கள்!.....நன்றி: ‘குமுதம்’ வார இதழ்[26.08.2009]

கதை பழசு! இடுகை புதுசு!!  தவறாமல் படியுங்கள்!!!

தங்களின் வருகைக்கு நன்றி.