தேடல்!

கடவுளின் பெயராலும் புனித நூல்களின் பெயராலும் மூடநம்பிக்கைகளைத் திணிப்பவர்கள் புத்திசாலிககள். நம்புகிறவர்கள் படுமுட்டாள்கள்!!!

Jan 2, 2016

முன்னணி ‘குமுதம்’ இதழில் ஒரு ‘பின்னணி’ எழுத்தாளனின் கதை!!!

பழைய கதை [28.11.2007 குமுதம்]. புத்தம் புதிய இடுகை. படிக்கலாம்; பரிந்துரைக்கலாம்!
நன்றி: குமுதம்