தேடல்!

புதுப்புதுக் கடவுள்களை மானாவாரியாய் உற்பத்தி செய்து, மனிதர்களை அக்கடவுள்களின் ‘கொத்தடிமைகள்’ ஆக்கினார்கள் மதவாதிகள்!

Jan 2, 2016

முன்னணி ‘குமுதம்’ இதழில் ஒரு ‘பின்னணி’ எழுத்தாளனின் கதை!!!

பழைய கதை [28.11.2007 குமுதம்]. புத்தம் புதிய இடுகை. படிக்கலாம்; பரிந்துரைக்கலாம்!
நன்றி: குமுதம்