தேடல்!

புதுப்புதுக் கடவுள்களை மானாவாரியாய் உற்பத்தி செய்து, மனிதர்களை அக்கடவுள்களின் ‘கொத்தடிமைகள்’ ஆக்கினார்கள் மதவாதிகள்!

Sep 10, 2016

கூண்டோடு கைலாசம்!!!.....வரலாற்று நிகழ்வு!

அவசரச் செய்தி! கீழ்க்காணும் முகவரிக்குச் செல்க.

http://kadavulinkadavul.blogspot.com/2016/09/blog-post_45.html

No comments :

Post a Comment