'பிரபஞ்சத் தோற்றம்' குறித்து ஆழ்ந்து சிந்தித்தால், 'ஏதும் புரியவில்லை' என்பது புரியும். தோற்றுவித்தவர் கடவுள் என்பது வெறும் அனுமானம்தான்!

Sunday, December 27, 2015

இப்படியும் மனிதர்கள்!.....நன்றி: ‘குமுதம்’ வார இதழ்[26.08.2009]

கதை பழசு! இடுகை புதுசு!!  தவறாமல் படியுங்கள்!!!

தங்களின் வருகைக்கு நன்றி.
No comments :

Post a Comment