கடவுளின் ‘இருப்பு’ குறித்து ஆராய்வதும், மூடநம்பிக்கைகளைச் சாடுவதும், மனித நேயம் போற்றும் படைப்புகளை வெளியிடுவதும் இத்தளத்தின் முதன்மை நோக்கங்கள் ஆகும்.

காதல்/காமம்/குமுதம்

 * காமத்திலிருந்து தியானத்திற்கு! https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/02/blog-post_21.html

* சிறுநீர் கழித்தலும் சிற்றின்பம் துய்த்தலும்!!! https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/03/blog-post.html

* தமிழ் வளர்க்கும் குமுதமும் கொன்றை அறக்கட்டளையும்!! https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/03/blog-post_17.html

* கரோனாவை அழிக்க, சாயி பக்தர்கள் காட்டும் வழி!!! https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/03/blog-post_21.html

* அந்தக் காலக் குமுதத்தில் அடியேனி ஒ.ப்.கதை! 
https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/03/blog-post_25.html

* ஆண்மை நீக்கம் அல்லது காயடித்தல்! 
https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

* அதென்னங்க ‘ரெயின் டான்ஸ்’?! https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html

* ஆண்மை எழுச்சி பெறாமையும் சிகிச்சை முறைகளும்!!
https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/04/blog-post_18.h

* உள்ளுறை காமம் https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/05/blog-post_11.html

* ‘பச்சை’யாய் ஓர் ‘இச்சை’க் கதை!!! https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/05/blog-post_14.html

* “சீச்சீ...ஏனிந்த அசிங்க போக?!” https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/05/blog-post_21.html

* ‘இது’ விசயத்தில் இத்தனை பலவீனமானவரா மகாத்மா காந்தி?!
https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/05/blog-post_30.html

* காமமும் காதல் கவிஞர்களும்!!!
https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/06/blog-post_6.html

* ‘அது’ இனி...புதுசு புதுசாய்! தினுசு தினுசாய்!!
https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/06/blog-post.html

* நடுநிசிக் காமம்!!![பாட்டாளிக் குடும்பக் கதை]
https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/06/blog-post_13.html

* “காமம் கொண்ட பெண்ணின் மேலுதடு.....”
https://kadavulinkadavul.blogspot.com/2020/07/blog-post_4.html