கடவுளின் ‘இருப்பு’ குறித்து ஆராய்வதும், மூடநம்பிக்கைகளைச் சாடுவதும், ‘மனிதம்’ போற்றும் படைப்புகளைப் பதிவு செய்வதும் இத்தளத்தின் முதன்மை நோக்கங்கள் ஆகும்.

புதன், 25 மார்ச், 2020

அந்தக்காலக் குமுதத்தில் அடியேனின் ஒ.ப.கதை!

பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியான குமுதம் வார இதழில்[04.02.2009] வெளியான என் ஒரு பக்கக் கதையைக் கீழே காணலாம். வாசித்து மகிழுங்கள்; என்னையும் மகிழ்வியுங்கள்.

இப்போதெல்லாம் குமுதம் என்னை மாதிரிக் கிழவட்டங்களைப் புறக்கணிக்கிறது; இளவட்டங்களுக்கே வாய்ப்புத் தருகிறது.

குமுதம் ஆசிரியர்