கடவுளின் ‘இருப்பு’ குறித்து ஆராய்வதும், மூடநம்பிக்கைகளைச் சாடுவதும், மனித நேயம் போற்றும் படைப்புகளை வெளியிடுவதும் இத்தளத்தின் முதன்மை நோக்கங்கள் ஆகும்.

திங்கள், 16 மார்ச், 2020

‘அது’ இல்லாத இடமே இல்லை!!!

படத்தைப் பார்த்ததிலிருந்து என் வாய் முணுமுணுத்துக்கொண்டிருப்பது கீழ்வரும் வரியைத்தான்!

“நீ இல்லாத இடமே இல்லை... கரோனா...கரோனா!”