தேடல்!


Apr 21, 2013

வாருங்கள்! ‘பதிவுத் திருடர்’களைக் கண்டுபிடிக்கலாம்!!

 மூளையைக் கசக்கிப் பிழிந்து, அரும்பாடுபட்டு எழுதிய உங்கள் பதிவு, ‘copy-paste' செய்யப்பட்டதா?  ”இன்னும் இப்படி எத்தனை பதிவுகள் திருடப்பட்டதோ?” என்று கவலைப்படுகிறீர்களா? உங்களுக்காகவே இந்தக் ‘குட்டி’ப் பதிவு!

copyscape என்பது ஒரு தேடு பொறி.

பதிவுத் திருடர்களைக் கண்டுபிடிக்க இதைப் பயன்படுத்தலாம். இலவசமாகத்தான்!

கட்டணம் செலுத்தி, premium , copysentry ஆகியவற்றின் மூலம் கூடுதல் விவரங்களைப் பெறலாம்.

Warning  Banner ம் இலவசம்தான்!

வலைப்பக்கத்தில் இணைத்துத் திருடர்களை மிரட்டலாம்!!

இப்போதே copyscape க்குள் நுழைந்து பார்க்கலாமே!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

வழக்கமான வேண்டுகோள்:

இது குறித்துத் தொழில் நுட்பப் பதிவர்கள் ஏற்கனவே பதிவிட்டிருந்தால், 
உங்கள் நேரத்தை வீணடித்தமைக்குப் பொறுத்தருள்க.

வருகைக்கு நெஞ்சு நெகிழ்ந்த நன்றி.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%