மண்ணில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் மனித நேயத்தை ஊட்டி வளர்த்தால்...சாதி, மதம், கடவுள் ஆகியவற்றின் தேவை முற்றிலும் ஒழியும்.

Thursday, July 28, 2016

மாதவிடாய்க் குருதி தூய்மையற்றதா?

‘இப்படியொரு கேள்விக்கே இனி இடமில்லை’ என்று அடித்துச் சொல்கிறார் ம.சுசித்ரா, ‘எப்போது தீரும் மாதவிடாய்த் தீண்டாமை?’ என்னும் தலைப்பிலான தன் கட்டுரை[‘தி இந்து’, 24.07.2016]யில்.
‘மாதவிடாய் தூய்மையானது என்று நிரூபித்துவிட்டது நவீன மருத்துவம். தொப்புள் கொடி ரத்தமும் எலும்பு மஜ்ஜையும் பரம்பரை நோய் தீர்க்கும் அருமருந்துகள். அவற்றைப் போலவே மாதவிடாய் ரத்தத்தில் உள்ள ஸ்டெம் செல்லும்[stem cell] உயிர் காக்கும் சக்தி கொண்டது என்று மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள்.

ஆனால், என்ன சொன்னாலும் மாதவிடாயின்போது பெண்ணே தன் உடலை வேண்டா வெறுப்பாகப் பார்க்கும் கற்பிதத்திற்குள்தான் இன்னும் சிக்கிக் கிடக்கிறார்கள்' என்று தன் வேதனையை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் கட்டுரையாளர்.

 menstrual blood is impure? என்று கூகிளில் தட்டச்சு செய்ததில் ஏராள தகவல்கள் கிடைத்தன. அவை மேற்சொல்லப்பட்ட கருத்துகளுக்கு வலிமை சேர்க்கின்றன.  அவற்றில் மிகச் சில மட்டும் கீழே.

* menstrual blood is not dirty. its just like any other blood that you can find in your body, it is just darker because unlike the blood in your veins, it does not flow as easily. menstrual blood is also darker because it contains the lining of your uterus. ----www.epigee.org › Topics › Menstruation

* Now, news that stem cells found in menstrual blood — along with cells from babies’ umbilical cords — could potentially be incorporated into treatments for stroke, Alzheimer’s disease and Lou Gehrig’s disease, or amyotrophic lateral sclerosis, kind of puts a different spin on things. (More on Time.comUsing Stem Cells to Restore Sight)--healthland.time.com/.../stem-cells-from-menstrual-blood-stran.


Biologically menstrual fluid is a mixture of tissues and blood vessels and there is nothing impure about it, it
 does not contain a smell of its own, it gives foul smell only after it comes in contact with air outside the body.
----Menstrupedia


Tejinder BhatiaA Numismatist, An Artist , A Sapiosexual and Dream Chaser
1.7k View
Actually, you need to define , what do you
mean by impure blood? Because Menstruation is just
the periodic discharge of blood and mucosal tissue (the endometrium) from the uterus and vagina.
  Yea, Its full bacteria, if that's what you mean.

No comments :

Post a Comment