வியாழன், 13 பிப்ரவரி, 2020

அற்ப ஆயுளில் ‘கற்பு’ !!!

தமிழரின் பொற்காலம் எனப்படும் சங்க காலம் முதல் அறிவியல் வளர்ச்சி பெற்றுள்ள இந்த நூற்றாண்டுவரை, போற்றுதலுக்குரிய ஒழுக்க நெறி என்று நம்மவரால் வலியுறுத்தப்பட்ட ‘கற்பு’ குறித்துப் பேசும் நூல் இது[‘கற்பின் கதையும் கதியும்’].

தலைப்பைச் சொடுக்கி, நூலின் ‘முன்மாதிரி’[Sample]யாகவுள்ள சில பத்திகளையேனும் வாசியுங்கள். அமேசானின் சந்தாதாரராயின் முழு நூலையும் இலவசமாகப் படிக்க இயலும்.